Anslagstavlan

Förslag till nya lokala föreskrifter för Bjurholms kommuns renhållningsordning

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap.§ 41 t o m § 44.
Utställningstid för granskning: 2019-10-30 till och med 2019-11-27.

Kungörelse

Organ
Kommunstyrelsen
Kungörelse
2019-10-30
Ansvarig för kungörelse
Jimmy Johansson

Utställningshandlingar öppnas som pdf i ny flik

Utställningsplatser
Kommunhuset, vid receptionen
Biblioteket i Bjurholm
Kommunens hemsida: www.bjurholm.se/anslagstavla


Eventuella synpunkter skall lämnas skriftligen till:
Bjurholms kommun
märkt ”renhållningsordningen lokala föreskrifter”
916 81 Bjurholm
eller via e-post kommunen@bjurholm.se senast 2019-11-27.

För information, ring
0935–142 31
Tekniska avdelningen