Anslagstavlan

Samråd inom vattenförvaltning

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt ska enligt 5 kap. vattenförvaltningsförordningen ta fram och hålla samråd om en preliminär översikt över väsentliga frågor för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Västernorrland och Vattenmyndigheten Bottenhavet
Kungörelse
2019-05-02
Ansvarig för kungörelse
Länsstyrelsen Västernorrland

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt samråder inom vattenförvaltning mellan den 2 maj och 1 november 2019. Samrådshandlingen heter: ”Viktiga vattenfrågor i Bottenhavets vattendistrikt – översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”.

För att få tillgång till samrådshandlingen gå in på Vattenmyndigheternas webbplats, www.vattenmyndigheterna.se. Handlingen finns också tillgänglig hos aktförvarare på respektive länsstyrelse och kommun.

För att besvara samrådet ser vi gärna att ni fyller i tillhörande svarsformulär i Excel-format, men det går även bra med ett skriftlig svar. Skicka svaret till: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se. Det går också bra att besvara samrådet med brev till: Vattenmyndighetens kansli, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand.

Kom ihåg att märka svaret med diarienummer 537-3151-2019.

Vi vill ha svaren senast den 1 november 2019.