Anslagstavlan

Samråd inom vattenförvaltning

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt ska enligt 5 kap. 3 § 2 p. vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ta fram och hålla samråd om en preliminär översikt över väsentliga frågor för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Norrbotten och Vattenmyndigheten Bottenviken
Kungörelse
2019-05-02
Ansvarig för kungörelse
Länsstyrelsen Norrbotten

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt samråder inom vattenförvaltning mellan den 2 maj och 1 november 2019.

Samrådet gäller viktiga vattenfrågor som prioriteras i arbetet med förvaltningsplan 2021-2027.

För att få tillgång till samrådshandlingarna gå in på vattenmyndigheternas webbplats: Bottenviken och Bottenhavet. Handlingarna finns också tillgänglig hos aktförvarare på respektive länsstyrelse och kommun.

Vi vill ha svaren senast den 1 november 2019.