Pressmeddelande - Kommunchefen i Bjurholm slutar

Kommunchef Håkan Wretling har idag 15 maj avslutat sin anställning på Bjurholms kommun efter att vi träffat en överenskommelse som både parter godtagit.

Vi fokuserar nu framåt och kommer att påbörja rekrytering av kommunchef omgående.
From onsdag 16 maj går socialchef Karin Gothefors-Linder in som tf. kommunchef.

Christina Lidström
Kommunstyrelsens ordförande
0932-140 16, 070-3045387
christina.lidstrom@bjurholm.se