Sammanträdesdagar 2019

Lyssna

Sammanträdesdagar i Bjurholms kommun under 2019:

•KF:  15/4, 17/6, 28/10, 16/12
•KS:  5/2, 26/3, 28/5, 8/10, 26/11 
•KUN: 4/3, 6/5, 9/9, 4/11
•MBN: 7/3, 9/5, 13/6, 12/9, 7/11
•SN: 27/2, 8/5, 11/9, 6/11


KF= Kommunfullmäktige

KS= Kommunstyrelsen

KUN= Kultur- och utbildningsnämnden

MBN= Miljö- och byggnämnden

SN= Socialnämnden


Med reservation för ev. förändringar.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist