Sammanträdesdagar 2018

Lyssna

Sammanträdesdagar i Bjurholms kommun under 2018:

•KF:  23/4, 11/6, 22/10, 5/11, 10/12
•KS:  6/2, 27/3, 22/5, 2/10, 20/11 
•KUN: 12/3, 26/4, 10/9, 29/10
•MBN: 8/3, 3/5, 14/6, 13/9, 1/11
•SN: 7/3, 2/5, 12/9, 31/10


KF= Kommunfullmäktige

KS= Kommunstyrelsen

KUN= Kultur- och utbildningsnämnden

MBN= Miljö- och byggnämnden

SN= Socialnämnden


Med reservation för ev. förändringar.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist