Protokoll/föredragningslistor 2018 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

Kungörelse
Kungörelse
Kungörelse
Kungörelse
Kungörelse 2018-04-23 (ny flik, pdf 70 kB) Protokoll 2018-04-23, ny flik, pdf 345 kB

 

 

Kommunstyrelsen

Föredragningslista
Föredragningslista
Föredragningslista 2018-05-22 (ny flik, pdf 68 kB)
Föredragningslista 2018-03-27 (ny flik, pdf 93 kB Protokoll 2018-03-27 (ny flik, 290 kB)
Föredragningslista 2018-02-06 (ny flik 91 kB) Protokoll 2018-02-06  (ny flik 251 kB)
<

Kontaktperson: Ewa Lindqvist