Bo Nilsson utsedd till filosofie hedersdoktor vid humanistiska fakulteten

Lördagen den 21 oktober äger årshögtidens ceremoni rum i Aula Nordica i Umeå. Under ceremonin promoveras åtta hedersdoktorer, varav en är Bo Nilsson, bosatt och verksam i Bjurholm.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har utsett tidigare medarbetaren, mångårige läraren och ledaren av bland annat projektet Skogen i skolan, Bo Nilsson, till hedersdoktor 2017.

"Bo Nilsson har bidragit med många initiativ för lärarfortbildning, inte minst med den framgångsrika verksamheten Skogen i skolan. Något som genom åren gett otaliga elever och lärare gedigna kunskaper om skogen.

Han har länge varit ordförande i Föreningen Norden i Bjurholm, engagerad i Stiftelsen Konstvägen Sju Älvar och ordförande i Västerbottens läns hembygdsförbund. Där har han konsekvent lyft fram det immateriella kulturarvets betydelse samt frågor om mångfald och integration, vilka synliggör hembygder som något som även gäller alla nya svenskar.

I Bjurholms berättarakademi har han gjort stora insatser för att samla och bevara dåtidens berättelser för att unga människor ska förstå och kunna lära sig något av dem. Dessa projekt har varit nyskapande och har också prisbelönats.

I sitt omfattande arbete har Bo Nilsson återkommande visat att det civila samhället har kraft att förändra och göra skillnad." (Källa: Umeå universitetets hemsida).

"Vi i Bjurholms kommun är mycket stolta och vill gratulera Bo till denna fina utmärkelse!" - kommunledningen genom kommunalrådet Christina Lidström

Bo Nilsson 
Källa: Umeå universitets hemsida