Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nybergs minnesfond

Lyssna

Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond bildades 2013 för att bland annat dela ut ett stipendium för att uppmuntra lovande idrottsungdomar.

Sista nomineringsdag 30 september 2021.

Stiftelsens historia

Mats-Erik Nyberg meddelade i sitt testamente att 500 000 kronor skulle avsättas till en fond över vilken Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond upprättades. Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommunstyrelse. Avkastningen av kapitalet skall vart fjärde år utdelas, med hälften till lovande idrottsungdomar och återstående hälften skall tillfalla Bastuträsk byastugeförening. Vem kan nomineras

Stipendiet utdelas till en eller flera ungdomar som:
• Är lovande inom sin idrott – Skidsport och skytte har företräde
• Är företrädesvis från Bjurholm

Hur går nomineringen till

Stiftelsen tar emot nomineringar till stipendiet det året utdelningen sker. Företrädare för idrottsföreningar och privata personer kan nominera en ungdom genom att fylla i en nomineringsblankett som skickas till:

Bjurholms kommun
Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond
Kommunstyrelsen
916 81  Bjurholm

E-post skickas till Bjurholms kommuns centrala e-postlåda:
kommunen@bjurholm.se
Märk e-posten med ”nominering idrottsungdom”

 


 

Kontaktperson: Anna-Karin Emilsson