Vad är en samhällskris

Lyssna

När någonting händer som drabbar många människor och stora delar av samhället kallas det för samhällskris eller samhällsstörning. En samhällskris kan till exempel röra sig om en skogsbrand, översvämning eller större elavbrott-

Andra risker och hot som kan hända

Det finns många andra hot och risker som det är bra att vara medveten om. Risker och hot som kan bli allvarliga för människors liv, hälsa och för miljön. Det kan handla om:

  • stora olyckor på vägar, järnvägar, till havs eller luften
  • utsläpp av farliga ämnen som olja, radioaktiva utsläpp och olyckor på industrier
  • problem med dricksvatten
  • problem med den fjärrvärme som transporteras till våra hus
  • brist på mat och drivmedel
  • stormar och snöoväder
  • smittsamma sjukdomar som drabbar både människor och djur
  • våldsbejakande extremism och terrorism

Här kan du ta del av en film

- DinSäkerhet-se, film - Det här händer vid en verklig kris

 


 

 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund