Trygghetspunkter

Lyssna

Kommunen kan vid extraordinära eller allvarliga händelser upprätta trygghetspunkter i tätort och byar.

Dessa trygghetspunkter kan ha olika syfte beroende på typ av händelse. Det kan handla om att informera om telenätet inte fungerar, att erbjuda värme, mat och dryck vid långvarig kyla och strömavbrott, att erbjuda en ställe för att hämta dricksvatten om det är problem med vatten och avlopp m.m.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund