Bjurholms krisråd

Lyssna

Ett viktigt stöd till samhället vid extraordinära eller allvarliga krishändelser är Bjurholms krisråd

Bjurholms krisråd består av representanter från Bjurholms kommun, Bjurholms Civilförsvarsförening, Hemvärnet, POSOM (psykiskt- och socialt omhändertagande), Försvarsutbildarna och Västanfjällets skoterklubb. De organisationer som deltar i krisrådet är beredda att på olika sätt vara behjälpliga vid en allvarlig händelse, exempelvis längre elavbrott, dricksvattenstörningar, större olyckor etc. Bjurholms kommun är sammankallande till krisrådet och ordförande är kommunalrådet.

Begäran om hjälp från krisrådet går via kommunledningen på tjänstepersonnivå.

Är din organisation intresserad av att veta mer om Bjurholms krisråd? Kontakta gärna ansvarig för webbsidan, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Besök gärna de olika organisationernas webbsidor:
www.civil.se
www.hemvarnet.se
http://www.forsvarsutbildarna.se/
http://www.vfsk.se/ (Västanfjällets skoterklubb)

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund