Krishjälp från POSOM

Lyssna

Ett viktigt stöd till samhället vid extraordinära eller allvarliga händelser är POSOM. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

POSOM kan leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid extraordinär eller allvarlig händelse.

Syftet med POSOM i Bjurholms kommun är att genom psykiskt och socialt omhändertagande på sikt förebygga psykisk ohälsa. POSOM kan följa upp de som drabbats genom att hänvisa till stöd även efter ett akut skede.

För att få hjälp från POSOM så handlar det om omfattande extraordinära eller allvarliga händelser. POSOM kallas in via räddningschef i beredskap eller kommunchef.

Vid kriser som inte är extraordinära eller allvarliga, men allvarliga för dig som individ så kan du kontakta din hälsocentral på orten eller kommunens socialtjänst!

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund