Viktiga telefonnumer och länkar

Lyssna

Spara gärna viktiga telefonnummer i din mobiltelefon eller skriv ned dem.

Flera av de olika myndigheterna som det är länkat till har användbara appar som du kan ladda ned på din mobiltelefon.

Viktiga telefonnummer
112  Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
114 14  Polisens nummer vid icke akuta händelser
1177  Sjukvårdsrådgivning
113 13  Informationsnummer vid olyckor och kriser 

Viktiga länkar
SOSAlarm.se - Information om SOS Alarm och deras tjänster
Krisinformation.se - Information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris
Dinsakerhet.se - Om risker och säkerhet för dig som privatperson
1177.se Vårdguiden – Vid sjukdom och för frågor om din hälsa
SMHI.se – Väderprognoser
Vattenfall.se – Information om aktuella strömavbrott, planerade och oplanerade

Kontaktperson: Vakant