Akut hjälp

Lyssna

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver akut hjälp!

Under de olika menyflikarna finns kontaktuppgifter till myndigheter som på olika sätt kan hjälpa dig när något akut inträffat.

Kontaktperson: Vakant