Risker i kommunen

Lyssna

Här kan du läsa om vilka risker som finns i Bjurholms kommun!

I Bjurholms kommun, precis som i andra kommuner i landet, finns ett antal krissituationer som bedöms vara mer sannolika att inträffa än andra. I menyn listas några risker som är extra viktiga att känna till för oss som bor och verkar i Bjurholm. 

Dessa risker orsakas av olika typer av händelser, exempelvis olyckor, extremt väder, sabotage och tekniska fel.

 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund