Protokoll/föredragningslista 2017

Lyssna

Här kan du ta del av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ärendelistor och protokoll för 2017. (Pdf- dokument öppnas i nytt fönster.)

Kommunfullmäktige

Kungörelse 2017-12-11
(pdf 96 kB)

Kungörelse 2017-10-09
(pdf 332 kB)

Protokoll 2017-12-11
(pdf 350 kB)

Protokoll 2017-10-09
(pdf 512 kB)

Föredragningslista 2017-06-12 Protokoll 2017-06-12
Föredragningslista 2017-04-24 Protokoll 2017-04-24

  

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 2017-11-21
(pdf 109 kB)
Protokoll 2017-11-21
(pdf 418 kB)
Föredragningslista 2017-09-26
(pdf 253 kB)
Protokoll 2017-09-26
(pdf 857 kB))
Föredragningslista 2017-05-23 Protokoll 2017-05-23
Föredragningslista 2017-03-28 Protokoll 2017-03-28
Föredragningslista 2017-02-07
(pdf 247 kB)
Protokoll 2017-02-07


 

Kontaktperson: Bibbi Eklund