URnära ideell förening

Lyssna

En ny förening bildas
Den 25 augusti  samlades ett 50-tal personer på Hotell Vännäs och bildade URnära ideell förening. En förening som fortsätter arbete med landsbygdsutvecklingsfrågor i Umeåregionen efter det att Leader URnära avslutat sin verksamhet. URnära ideell förening kommer att arbeta vidare enligt Leadermetoden*.

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

Bjurholms representanter i URnära ideell förenings LAG-grupp

Offentlig sektor:   

Privat sektor:        Caolina Edlund Lindqvist

Ideell sektor:        Linda Berglund

 

För mer information www.urnara.se

 

*Ordet Leader är en förkortning av en franska språkets - Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden". Leader metoden bygger på ett trepartnerskap (offentlig, privat och ideell sektor) som samlas i ett partnerskap och tillsammans bildar en lokal utvecklingsgrupp - LAG.