Social jour/myndighetsberedskap

Bjurholms kommun har tecknat avtal med Umeå socialtjänst som åtar sig via sin socialjour/myndighetsberedskap att utföra sociala insatser av akutkaraktär, på icke kontorstid, för personer som bor eller vistas i Bjurholms kommun.

Vid behov av akuta insatser via Socialtjänst

Ring: 090-16 30 50 (Umeå Socialjour)

14889 utf-8 65001 3 133 1 <Content Studio runtime> Jenny Stensson 2016-08-18 08:44:04 2007-04-26 13:35:48 1140 1045 Äldreomsorg 2013-02-08 00:00:00 2016-08-18 08:44:04 S-1-27-1 S-1-5-21-3167795240-1913757959-234389490-355318 32 0 6 0 Sve/StödVårdOmsorg/951DAB60-78B3-40DE-A266-ACC9C8DF0DD9.xml Äldreomsorg Äldreomsorg2013-02-08sida11~images/1x1.gif0Inom äldre- och handikappomsorgen arbetar vi utifrån en helhetssyn, med den enskilda människan i fokus. Alla beslut om bistånd utgår ifrån varje människa individuella behov och förutsättningar enligt gällande lag.<p>Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för kommunens insatser för äldre enligt socialtjänstlagen, färdtjänstlagen och lagen om riksfärdtjänst. Bjurholms kommuns ambition är att människor ska kunna bo och leva i sin invanda miljö så länge det är möjligt. När behov av hjälp finns, kan ansökan göras för att få stöd i hemmet genom olika service- och omsorgsinsatser. Särskilt boende finns att ansöka om när behovet av hjälp ökar och insatserna i det egna hemmet inte räcker till. Förutom dessa insatser så kan behov av annan hjälp bli aktuell, så som färdtjänst anhörigstöd, dagverksamhet, kortidsboende och trygghetslarm. </p> <p>Handikappomsorgsavdelningen ansvarar för att människor med psykiskt- eller fysiskt funktionshinder får stöd att leva ett så normalt liv som möjligt, trots sitt funktionshinder. Tillhör personen någon av personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så kan ansökan om stöd göras enligt denna rättighetslag. Den som behöver stöd utifrån sitt funktionshinder kan även välja att ansöka om insats enligt socialtjänstlagen. Samordnare för psykiskt funktionshindrade kan bistå med råd och stöd utan biståndsbeslut. </p> <p>Ansökning enligt ovan nämnda lagstiftningar och information om olika insatser, kontakta biståndsbedömare. Frågor som avser verksamheterna särkilt boende och hemtjänst, kontakta respektive enhetschef. </p> <p> <strong>Aktuella telefonnummer</strong></p> <p> <strong>Växel 0932 - 140 00</strong></p> <ul> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Verksamhetschef: 0932-14025<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Biståndsbedömare: 0932-141 36<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Johannesgården: 0932-140 33<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Älvgården: 0932-140 33<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Bjuregården: 0932-141 37<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Hemtjänsten: 0932-140 88<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">MAS: 0932-140 17&nbsp; <br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Sjuksköterska, SSB: 0932-140 89<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Arbetsterapeut/sjukgymnast: 0932-141 95<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Terapi: 0932-140 82<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Dagverksamhet Humlan: 0932-140 98&nbsp;<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Assistent: 0932-140 35</div> </li> </ul> <p style="MARGIN-RIGHT: 0px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>158011~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://1583 14889 utf-8 65001 3 133 1 <Content Studio runtime> Jenny Stensson 2016-08-18 08:44:04 2007-04-26 13:35:48 1140 1045 Äldreomsorg 2013-02-08 00:00:00 2016-08-18 08:44:04 S-1-27-1 S-1-5-21-3167795240-1913757959-234389490-355318 32 0 6 0 Sve/StödVårdOmsorg/951DAB60-78B3-40DE-A266-ACC9C8DF0DD9.xml Äldreomsorg Äldreomsorg2013-02-08sida11~images/1x1.gif0Inom äldre- och handikappomsorgen arbetar vi utifrån en helhetssyn, med den enskilda människan i fokus. Alla beslut om bistånd utgår ifrån varje människa individuella behov och förutsättningar enligt gällande lag.<p>Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för kommunens insatser för äldre enligt socialtjänstlagen, färdtjänstlagen och lagen om riksfärdtjänst. Bjurholms kommuns ambition är att människor ska kunna bo och leva i sin invanda miljö så länge det är möjligt. När behov av hjälp finns, kan ansökan göras för att få stöd i hemmet genom olika service- och omsorgsinsatser. Särskilt boende finns att ansöka om när behovet av hjälp ökar och insatserna i det egna hemmet inte räcker till. Förutom dessa insatser så kan behov av annan hjälp bli aktuell, så som färdtjänst anhörigstöd, dagverksamhet, kortidsboende och trygghetslarm. </p> <p>Handikappomsorgsavdelningen ansvarar för att människor med psykiskt- eller fysiskt funktionshinder får stöd att leva ett så normalt liv som möjligt, trots sitt funktionshinder. Tillhör personen någon av personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så kan ansökan om stöd göras enligt denna rättighetslag. Den som behöver stöd utifrån sitt funktionshinder kan även välja att ansöka om insats enligt socialtjänstlagen. Samordnare för psykiskt funktionshindrade kan bistå med råd och stöd utan biståndsbeslut. </p> <p>Ansökning enligt ovan nämnda lagstiftningar och information om olika insatser, kontakta biståndsbedömare. Frågor som avser verksamheterna särkilt boende och hemtjänst, kontakta respektive enhetschef. </p> <p> <strong>Aktuella telefonnummer</strong></p> <p> <strong>Växel 0932 - 140 00</strong></p> <ul> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Verksamhetschef: 0932-14025<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Biståndsbedömare: 0932-141 36<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Johannesgården: 0932-140 33<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Älvgården: 0932-140 33<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Bjuregården: 0932-141 37<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Enhetschef, Hemtjänsten: 0932-140 88<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">MAS: 0932-140 17&nbsp; <br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Sjuksköterska, SSB: 0932-140 89<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Arbetsterapeut/sjukgymnast: 0932-141 95<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Terapi: 0932-140 82<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Dagverksamhet Humlan: 0932-140 98&nbsp;<br/> </div> </li> <li> <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Assistent: 0932-140 35</div> </li> </ul> <p style="MARGIN-RIGHT: 0px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>158011~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://11~images/1x1.gif0http://1583 Öppettider då socialjouren nås direkt på tel 090-16 30 50
måndag-torsdag: 16.00 – 00.00
fredag: 16.00 – 01.00
lördag: 14.00 – 01.00
söndag: 14.00 – 01.00
 
Övrig tid utom kontorstid och socialjourens öppettid är beredskapstid då socialjouren har beredskap i hemmet och nås via polisen på 114 14.

Måndag-fredag: 00.00-08.00
Lördag: 01.00-14.00
Söndag: 01.00-14.00
Röda dagar som infaller på vardagar: 08.00-16.00
 

 

 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder