Protokoll 2015

Lyssna

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendelistor och protokoll för år 2015. Pdf dokument som öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Kungörelse 2015-12-14
(nytt fönster pdf 331 kB)
Protokoll 2015-12-14
(nytt fönster pdf 533 kB)
Kungörelse 2015-10-26
(nytt fönster pdf 330 kB)
Protokoll 2015-10-26
(nytt fönster pdf 688 kB)
Kungörelse 2015-06-15
(nytt fönster pdf 331 kB)
Protokoll 2015-06-15
(nytt fönster pdf 552 kB)
Kungörelse 2015-04-27
(nytt fönster pdf 330 kB)
Protokoll 2015-04-27 
(nytt fönster pdf 582 kB)

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 2015-12-14
(nytt fönster pdf 205 kB)
Protokoll 2015-12-14
(nytt fönster pdf 242 kB)                                
Föredragningslista 2015-11-24
(nytt fönster pdf 252 kB)
Protokoll 2015-11-24                               
(nytt fönster pdf 662 kB)
Föredragningslista 2015-09-28
(nytt fönster pdf 250 kB)
Protokoll 2015-09-28, omedelbar justering
(nytt fönster pdf 223 kB)
Protokoll 2015-09-28
(nytt fönster pdf 613 kB)
Föredragningslista 2015-06-15
(nytt fönster pdf 244 kB)
Protokoll 2015-06-15
(nytt fönster pdf 351 kB)
Föredragningslista 2015-05-26
(nytt fönster pdf 251 kB)
Protokoll 2015-05-26
(nytt fönster pdf 595 kB)
Föredragningslista 2015-03-24
(nytt fönster pdf 65 kB)
Protokoll 2015-03-24
(nytt fönster pdf 639)
Föredragningslista 2015-02-03
(nytt fönster pdf 205 kB)
Protokoll 2015-02-03
(nytt fönster pdf 205 kB)

Kontaktperson: Bibbi Eklund