Bidrag som upphör 2015

Vid fullmäktiges sammanträde den 15 december (§92) beslutades om följande besparingsåtgärder:

  • Pendlingspremier
  • Ungdomslägenheter
  • Lokalbidrag för föreningar

Kontakt