Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Lyssna

Tobak, folköl och läkemedel är inga vanliga handelsvaror. Därför ställs höga krav på den om vill sälja detta.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn över detaljhandel med tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Regleringen av tillsyn av alkohol och tobaksförsäjning är huvudsakligen tänkt som skyddslagstiftning för att förebygga de skadeverkningar som kan uppkomma med konsumtion av alkohol och tobak.

I den förebyggande tillsynen ingår information till näringsidkare i form av informativa insatser kring lagstiftningen. ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden.

I spalten här intill hittar du mycket information och dessutom namn på personer som du kan ta kontakt med om du inte får svar på dina frågor här på hemsidan.

 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund