Särskilda boenden

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-16 sker förändring i taxa för kost på särskilt boende och en förbrukningsavgift på särskilt boende ska införas.

Taxan för kost på särskilt boende är från och med 1 augusti 2014: 3 100 kronor per månad.

Frivillig förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden på 250 kronor i månaden införs från och med 2014-08-01. Med förbrukningsavgift menas förbrukningsvaror exempelvis glödlampor och tvättmedel.

Brukare som bor på särskilda boenden har själv möjlighet att köpa in förbrukningsvaror och måste meddela respektive enhetschef då reduceras kostnaden med 100 kronor.

Brukare som bor på särskilda boenden har själv möjlighet sköta tvätt utav kläder och måste meddela respektive enhetschef och då reduceras kostnaden med 150 kronor.

Om det saknas förbrukningsvaror eller rena kläder ordnar personalen för detta och avgiften tas ut.

Kontaktperson