Vinnare av tipsrundan

Nedan presenteras vinnarna och frågorna med de rätta svaren från tipsrundan som genomfördes på vårdagen den 3 maj.

1:a pris 1000 kronor
-Lage Algotsson, Bjurholm
-Nils-Erik Sunna, Kiruna
-Jaana Veijonen Sunna, Kiruna

2: pris 650 kronor
-Sture Eriksson, Bjurholm
-Mikael Adner, Stockholm

3:e pris 100 kronor
-Mikael Norrstrand, Agnäs
-Barbro Holmgren, Bjurholm
-Birgitta Kling, Umeå
-Lisbeth Eriksson, Bjurholm
-Daiva, Stockholm
-Alexander Lundberg, Bjurholm
-Märtha Algotsson, Bjurholm


1. Vid vilken promille går gränsen för rattfylleri?
Rätt svar: X
Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille och vid denna nivå upplever de flesta människor en avspänningseffekt, vid 1 promille börjar de flesta att tala sluddrigt och få en försämrad muskelkontroll. Här går gränsen för grovt rattfylleri. ( Källa: www.can.se)

2. Hur många procent av den svenska befolkningen anses ha riskabla alkoholvanor?
Rätt svar: 1
Ca. 13% av den svenska befolkningen, alltså ungefär 1 000 000 personer, anses ha ett riskabla alkoholvanor. Med detta menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår till följd av denna. (Källa: www.can.se)

3. Hur många procent av svenskarna röker eller snusar dagligen?
Rätt svar: X
Ca. 24 % av den svenska befolkningen röker eller snusar dagligen – alltså nästan en fjärdedel.  (Källa: www.scb.se)

4.  Vilket av följande påståenden om droger är falskt?
Rätt svar: X
Det finns många droger som inte räknas som narkotika enligt lagen men som kan användas för att ge ett rus eller andra effekter, som till exempel tändargas och lösningsmedel. De kan vara minst lika farliga att använda som narkotikaklassade droger.

Hela tiden kommer det också nya preparat som inte hunnit bli narkotikaklassade. Det betyder inte att de är ofarliga. Det är vanligt att de säljs på nätet. Oavsett var man köper droger och vilken information man får om dem, kan man aldrig vara säker på vad de innehåller. (Källa: www.can.se och www.umo.se)

5. Hur många cl starksprit går det på en burk (50 cl) folköl 3,5 %?
Rätt svar: 2
En burk (50 cl) folköl 3,5% innehåller 4 cl starksprit (40% ).
(Källa: www.trafikverket.se  – Alkohol, droger och trafik)

6. Ungefär hur många människor dör per år på grund av alkohol i trafiken?
Rätt svar: 1
Varje år dödas cirka 75 människor på grund av alkohol i trafiken och varje år skadas mer än 1000 människor svårt i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. (Källa: www.iq.se)

7. Vid vilken ålder sägs hjärnan vara färdigutvecklad?
Rätt svar: 2
Alkohol skadar hjärnan oavsett åldern. Men eftersom detta organ utvecklas ända upp till 25-årsåldern är ungas hjärnor mer ömtåliga än vuxnas. Känsligheten förklarar varför risken att bli beroende av alkohol ökar ju tidigare i livet man börjar dricka.
(Källa: www.tänkom.nu)

8. Vilket av följande påståenden om snusning och rökning är falskt?
Rätt svar: 2
Om man är i närheten av personer som röker, till exempel är i samma rum, får man i sig ämnena som finns i röken. Det kallas passiv rökning. Eftersom passiv rökning också är farligt är rökning förbjudet på restauranger, caféer, arbetsplatser och många andra platser.
(Källa: www.umo.se)

9. Hur länge kan man spåra cannabis i kroppen vid användning då och då?
Rätt svar: 1
Det går inte att avgöra exakt hur länge THC (det psykoaktiva ämnet i cannabis) går att spåra. Det beror till största delen på hur ofta och hur länge du använt cannabis samt hur stora de enskilda doserna är. THC är fettlösligt och kan hos en van brukare lagras i kroppens fettvävnad i flera veckor och kan på så sätt fortsätta påverka hjärnan även efter att ruset avtagit.

Cannabis kan normalt spåras upp till 1-2 veckor via urinen medan långvarigt användande kan påvisas längre tid än 4 veckor i urinprov - om det har förelegat stora doser under lång tid. Det har funnits enstaka fall där cannabisbruk har kunnat spåras nästan tre månader efter senaste intag. (Källa: www.drugsmart.com)

10. Vilket av följande påståenden är sant?
Rätt svar: X
År 2010 bedömdes 420 dödsfall som narkotikarelaterade och därmed var det fler än de dödsfall som sker i trafiken årligen.
(Källa: www.svt.se – debatt)