Tillförordnad kommunchef

Från och med 1 juni anställs social- och skolchef Håkan Wretling som tillförordnad kommunchef fram tills dess ny kommunchef är på plats. För att underlätta Håkans arbetsbörda anställs Maria Bahlenberg i sin roll som tjänsteman som biträdande kommunchef under samma period.

Håkans arbetsuppgift blir att ansvara för allt internt kommunchefsarbete, däribland personalfrågor. Håkan kommer under den tid han är tillförordnad kommunchef också att fullgöra sin grundtjänst som social- och skolchef.

Marias arbetsuppgift blir att representera kommunen externt.

Vår kommunchef Hans-Åke Donnersvärd gör sin sista arbetsdag i Bjurholms kommun 31 maj. Därefter tar han ut inarbetad semester fram t.o.m. 31 juli och börjar sin anställning i Vännäs kommun 1 augusti.

Upphandling - rekrytering av ny kommunchef är utskickad till flera konsultfirmor. Anbuden ska vara Bjurholms kommun tillhanda senast 26 maj. Hur lång tid rekryteringsprocessen kommer att ta kan i dagsläget inte anges.

Ingemar Nyman, kommunstyrelsens ordförande