Information till allmänheten

Tänk på detta när du eldar:

• Du behöver INTE anmäla till räddningstjänsten om du eldar i mindre omfattning (3x3m)
• Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
• Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt
• Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands
• Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker
• Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden
• Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre

Eldning i mycket stor omfattning – anmälan krävs

Hygges- och naturvårdsbränning ska anmälas till SOS Alarm AB, minst tre veckor i förväg. Anmälan sker via 0910-77 77 14.

9 § i Lokala miljö- och hälsoföreskrifter

”Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.”

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådfrågning om eldning utomhus är du välkommen att ringa räddningstjänsten 0935-140 00 alternativt besöka myndigheten för samhällsbeskydd och beredskap (MSB) eller ladda ner appen nedan till din I-phone, android telefon.

• (https://www.msb.se/brandriskprognoser)
• Ladda ner BRANDRISK Ute från App Store
• Ladda ner BRANDRISK Ute från Google Play till din Android