Bjurholm en av kommunerna i Sverige med bäst företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv

Måndag den 10 mars inbjöd Svenskt Näringsliv i Stockholm de 20 kommuner (av Sveriges totalt 290) i Sverige som fått bäst företagsklimatsbetyg i deras årliga undersökning. Vi i Bjurholm är glada över att tillhöra denna skara och förutom detta även tillhöra den så kallade 4.0 klubben, en klubb som i år består av endast 12 kommuner som nått ett genomsnittligt betyg i undersökningen på 4.0 poäng av 6 möjliga.

I den senaste mätningen som genomförts kan man nationellt utläsa att det är två områden där företagarna är särskilt missnöjda. Detta är kommunens upphandling samt tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Samtalet under dagen kretsade kring detta tema, men deltagarna fick även möjlighet att berätta om hur man arbetar med näringslivet i de olika kommunerna, vilka fokusområden man har samt hur kommunerna har samlat sin organisation kring arbetet med näringslivet.

Vi från Bjurholm är naturligtvis både glada och stolta över att tillsammans med vårt lokala näringsliv nått denna hedersvärda position när det gäller företagsklimatet, nu jobbar vi vidare - inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Bild - Representanter från 14 av de inbjudna kommunerna
Representanter från 14 av de inbjudna kommunerna.

Bild - Ewa Lindstrand o Maria Bahlenberg
Ewa Lindstrand KS ordförande i Timrå och Maria Bahlenberg näringslivsstrateg i Bjurholm. De två kommuner i Norrland med bäst företagsklimat.

Läs mer om dagen.