Bidrag till enskilda arbetsgivare och föreningar för ferieuppdrag 2015

Genom att erbjuda ferieuppdrag till kommunens ungdomar ges de möjlighet till att få arbetslivserfarenheter. Ungdomarna är inte automatiskt berättigade till en ferieplats via kommunen men erbjuds möjligheten att söka. Kommunen erbjuder ferieuppdrag inom fastställda ekonomiska ramar.

Har ni i ert företag eller förening uppgifter som behöver utföras? De företag eller föreningar som så önskar kan anmäla ferieuppdragsplatser till kommunen. Platserna fördelas utifrån kommunens riktlinjer.

Skicka in er intresseanmälan till kommunen senast den 29 april 2015. Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att vi ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av ferieuppdragsplatserna.

Befintliga platser fördelas bland de ungdomar som inom fastställd tid har sökt ferieuppdrag. I fördelningen av tillgängliga uppdrag försöker kommunen i största möjliga mån uppfylla angivna önskemål. När inte arbetsgivarens önskemål kan matchas mot ungdomarnas både angående period och uppdrag tas i första hand hänsyn till vilka uppdragsområden som angivits i ansökan.
 
Ungdomarna som erbjuds uppdrag är 15 år eller äldre och skrivna i kommunen. Ungdomarna får utföra vissa uppgifter under 6 timmar per dag under två veckor (max 10 dagar) och ersättning utbetalas till företag/föreningar utifrån fastställda regler. Vid frånvaro på grund av sjukdom eller annan orsak kan inte uppdragstiden förflyttas mellan kvarvarande dagar under perioden och ”arbetas in”, detta gäller även tid som infaller på helgdag under perioden (midsommarafton).

Blanketter

Anmälningsblankett för ferieplatser (nytt fönster pdf 198 kB)

Anmälningsblankett för namngiven ungdom (nytt fönster pdf 243 kB)

Riktlinjer för kommunalt bidrag för enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom
(nytt fönster pdf 213 kB)

Efter avslutad ferieperiod

De företag/föreningar som tilldelas ungdomar kan efter avslutad period ansöka om bidrag hos kommunen. Bidragets storlek skiljer sig om ungdomen tilldelats plats av kommunen eller avtalats direkt med ungdom som sökt ferieuppdrag hos kommunen. Ansökan om bidrag ska skickas in till kommunen efter avslutad ferieuppdragsperiod, dock senast den 30 september för att kunna behandlas.

Ansökan om kommunalt bidrag (nytt fönster pdf 225 kB)

Kontaktperson

Kontaktperson: Malin Lagerlöf