Äldreomsorgens enhetschefer byter kontor

Enhetscheferna inom äldreomsorgen har flyttat sina kontor från kommunhuset ut till verksamheterna.

Elena Jakobsson, äldreomsorgschef och enhetschef för hälso- och sjukvård (HSL), hemsjukvården, Rödklövern och Blåklockan har nu kontoret på Bjuregården, telefon: 0932-141 37.

Martina Eckeskog, enhetschef för Älvgården, Johannesgården och Humlan har nu kontoret på Älvgården, telefon: 0932-140 33.

Maria Egelby, enhetschef Hemtjänsten, Solrosen och LSS har nu kontoret på Älvgården,
telefon 0932-140 88.