Återvinningsstationer

I Bjurholms kommun finns Återvinningsstationer lokaliserade på följande ställen:

• Agnäs, längs väg 353 vid Öre älv (på samma sida som rastplatsen)
• Balsjö, bredvid ICA-butiken
• Bjurholms tätort, bredvid Konsumbutiken
• Återvinningscentralen (ÅVC), Kyrktjärn

Ansvarig för återvinningsstationerna är FTI- Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Lämna synpunkter om tömning och städning

Mer information återvinningsstationer