Sammanfattning efter stormen Ivar

Efter fredagens regionala samverkanskonferens kan vi konstatera att Västerbotten klarat sig väl från stormen Ivar.

Efter förmiddagens regionala samverkanskonferens, där bland annat kraftbolag, telebolag, trafikaktörer, kommuner, landsting och länsstyrelse deltagit, konstateras att Västerbotten klarat sig väl från stormen Ivar.
 
I Bjurholm har inga störningar relaterade till stormen rapporterats.