Västerbottningarna är stora biblioteksanvändare

Barn och vuxna i Västerbottens län besöker sina bibliotek oftare och lånar fler böcker än invånarna i Sveriges alla andra län. Invånarna i flera västerbottniska kommuner tillhör Sveriges flitigaste biblioteksbesökare och låntagare.

Svensk Biblioteksförening publicerar i dag rapporten Folkbiblioteken i Västerbottens län. Rapporten visar att invånarna i Bjurholm i genomsnitt besöker sitt bibliotek 12,7 gånger per år.
Endast 11 kommuner i landet har mer frekventa biblioteksbesökare. Även invånarna i Malå besöker sitt bibliotek ofta – 12 gånger per år.

Rapporten visar också att invånarna i Bjurholm i genomsnitt lånar 13,1 böcker eller andra medier per
invånare och år. Även barnen i Bjurholm är flitiga låntagare och toppar, precis som de vuxna,
bibliotekens utlåningsstatistik i länet.

Utlåningen av barnböcker uppgår till 50,7 böcker per barn (0-14 år) och år.
Det innebär att Bjurholms kommun har den tredje högsta totala utlåningen såväl som barnboksutlåningen per invånare i landet.
Också i Dorotea lånar barnen mycket böcker – i genomsnitt 42,8 böcker per barn och år, vilket är rikets femte högsta barnboksutlåning.

– Att biblioteken i Bjurholm och Dorotea lyckas bra med utlåningen av barnböcker är glädjande. Barns och ungas läsutveckling kan stärkas
av bibliotek som har ett spännande och aktuellt utbud och är bemannade med kunnig bibliotekspersonal.

Fler barn borde ha den möjligheten i Sverige. I stället får barn allt längre till biblioteket och sämre tillgång till litteratur. De läser mindre och har svårare att förstå vad de läser.
Ansvariga beslutsfattare måste ta denna oroande utveckling på allvar och vända trenden. Vi vet vad som krävs.

Pressmeddelande i sin helhet
(öppnas i nytt fönster pdf 44 kB)