Ombyggnation av busstationsområdet 2013

Bjurholms kommun bygger om i busstationsområdet. Syftet med ombyggnationerna är att förbättra trafiksäkerheten samt väntsalens tillgänglighet.

Markarbeten påbörjades i början av augusti och i oktober/november beräknas uppställningsplats för bussar, kundparkeringar, väntsal, skyltning för ändrat trafikflöde med mera vara färdigt. (Se principskiss nedan.)

Under ombyggnationen av området kan viss störning i trafikflödet förekomma varför Bjurholms kommun hoppas att ni har överseende med detta.

Klicka på bilden och den öppnas i nytt fönster med större format (pdf 110 kB)

Bild - Skiss Busstation 2013
"Skiss över planerad ombyggnation. Vissa mindre förändringar kan skilja skissen från slutresultatet."

Mattias Olsson, byggnadsinspektör
Tekniska avdelningen
0932-140 03