Förändringar i taxa

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten har beslutat om följande förändringar i taxan från och med den 1 augusti:

- Seniorrabatt införs i regiontrafiken på enkelbiljett och rabattkort. Priset blir samma som för
ungdom.

- Åldern för seniorkortet höjs till 67 år. Möjligheten att för make/maka under 67 år få köpa
seniorkort tas bort. Den som köpt seniorkort före 1/8 för resa perioden ut.

- Priset för seniorkortet höjs till 810 kronor. Seniorkortet är ett länskort som gäller i hela länet i
30 dagar inklusive tåg.

- Privatpersoner kan 1 augusti köpa skolkort. Reglerna är lika som för vanliga skolkort – dvs 2
resor per dag och kan kompletteras med utökad giltighet för att gälla på helger och lov.
Den som reser på skolkort får inte vara över 19 år.

Ta bussen.nu

Kollektivtrafikmyndigheten