Hjälp med provfiske

Kommunen önskar få hjälp med provfiske i följande sjöar: Stor-Tällvattnet, Kälkvattnet, Lillsandsjön, Stensvattnet och Lögdeälven.

Vi behöver få in fem abborrar från varje sjö/vattendrag med vikten 250-350 gram/fisk. Skriv en rapport om var den är fångad, datum och tid den fångades samt vikt och längd.

Fisken ska vara styckefryst och fångstuppgifterna ska vara fäst vid varje enskild fisk. Lämna sedan in de frusna fiskarna till miljö- och hälsoskyddsavdelningen så ombesörjer vi vidare frakt.

Tack på förhand!

Vid ev. frågor kontakta Margita Karlberg, 0932-140 08.

Resultat vid tidigare provfiske