Sammanträdesdagar 2017

Lyssna

Sammanträdesdagar i Bjurholms kommun under 2017:

  • KF:  24/4, 12/6, 9/10, 11/12
  • KS:  7/2, 28/3, 23/5, 26/9, 21/11  
  • KUN: 13/3, 2/5, 4/9, 30/10
  • MBN: 9/3, 4/5, 7/9, 2/11
  • SN: 8/3, 3/5, 6/9, 1/11

KF= Kommunfullmäktige

KS= Kommunstyrelsen

KUN= Kultur- och utbildningsnämnden

MBN= Miljö- och byggnämnden

SN= Socialnämnden

Med reservation för ev. förändringar.

Kontaktperson: Bibbi Öberg