Lokalbidrag till föreningar

Lokalbidrag kan utbetalas till föreningar med egna verksamhetslokaler eller till de som långtidshyr lokaler (gäller ej bostadsutrymme).

Ansök senast den 31 maj via kommunens e-tjänst "Ansök om lokalbidrag".

Bidrag ansöks för föreningens kostnader gällande föregående verksamhetsår.

Efter prövning kan bidrag utgå med maximalt 40 % av redovisade kostnader, dock högst 6 000 kr.

• Bidraget ska täcka en del av föreningens driftskostnader som t.ex. hyra, uppvärmning, försäkring, räntor, vatten och renhållning.
• Bidrag kan endast utgå för en lokal per förening.
• Delar föreningar lokaler eller om det finns flera föreningar i området sker en prioritering av utbetalning av bidrag utifrån fastställda riktlinjer.

Bidrag beviljas dock utifrån fastställd budgetram och prioritering sker utifrån fastställda riktlinjer:
Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar