Protokoll/föredragningslistor 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och arbetsutskott

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

Föredragningslista 2021-04-19
Protokoll 2021-04-19

 

 

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 2021-02-02, ny flik pdf 92 kB
Protokoll 2021-02-02, ny flik pdf 313 kB

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista 2021-02-23, ny flik pdf 8 kB
Protokoll 2021-02-23, ny flik pdf 23kB

Föredragningslista 2021-01-25, ny flik pdf 7 kB
Protokoll 2021-01-25, ny flik pdf 264 kB

 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist