Bild på fastighet Bjurholm 4:57

Bjurholm 4:57

Lyssna

Beskrivning:

• Huset uppfördes 1945 som 1,5 plans hus med källare och oinredd vind.
• Ombyggd och förbättrad 1958 efter omfattande fukt- och tjälskador i källarväggar och golv.
• Omkring 1990 ombyggdes huset till pumphus för sågens sprinklersystem. Samtidigt uppfördes en lågvattenresevouar.

Tomtyta: 6630 kvm
Byggnadens utvändiga mått: ca 8,0 m * 7,0 m
Lågreservoars mått: ca 10,4 m * 3,5 m

Fastigheten säljs som rivningsobjekt i befintligt skick.

Bjurholms kommun tillämpar fri prövningsrätt för inkomna anbud och kommunstyrelsens arbetsutskott har fått uppdraget att fatta det slutgiltiga beslutet om försäljning.

Ritningar/situationsplan

Fastighetskarta 1

Fastighetskarta 2


 

Kontaktperson: Claudia Wieczorek