Krisstöd

Två viktiga stödfunktioner till samhället vid extraordinära eller allvarliga krishändelser är Bjurholms krisråd och POSOM.

Bjurholms krisråd
Bjurholms krisråd består av representanter från Bjurholms kommun, Bjurholms Civilförsvarsförening, Hemvärnet, POSOM (psykiskt- och socialt omhändertagande), Försvarsutbildarna och Västanfjällets skoterklubb. De organisationer som deltar i krisrådet är beredda att på olika sätt vara behjälpliga vid en allvarlig händelse, exempelvis längre elavbrott, dricksvattenstörningar, större olyckor etc. Bjurholms kommun är sammankallande till krisrådet och ordförande är kommunalrådet.

Begäran om hjälp från krisrådet går via kommunledningen på tjänstemannanivå.

Är din organisation intresserad av att veta mer om Bjurholms krisråd och kanske delta? Kontakta gärna ansvarig för webbsidan, för kontaktuppgifter se längst ned på sidan.

Besök gärna de olika organisationernas webbsidor:
www.civil.se
www.hemvarnet.se
http://www.forsvarsutbildarna.se/
http://www.vfsk.se/ (Västanfjällets skoterklubb)

POSOM
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid extraordinär eller allvarlig händelse. Syftet med POSOM i Bjurholms kommun är att genom psykiskt och socialt omhändertagande på sikt förebygga psykisk ohälsa. Detta genom att ge psykologisk och social första hjälp vid extraordinär eller allvarlig händelse och vid behov följa upp de som drabbats genom att hänvisa till stöd även efter ett akut skede.

Begäran om hjälp från POSOM går via räddningsledare eller kommunchef.

Vid kriser som inte är extraordinära eller allvarliga, men nog så allvarliga för dig som privatperson så kan du bland annat kontakta din hälsocentral på orten eller kommunens socialtjänst.

 

Kontaktperson: Caroline Helmersson