URnära 2007-2013 - avslutat projekt

Lyssna

UR-nära var en utvecklingsstrategi för att uppnå en hållbar tillväxt och utveckling av landsbygden i Umeåregionen. Den fortsatte att bygga på den positiva anda som samarbetet mellan ideell, offentlig och privat sektor upplevt under många år. UR-nära byggde vidare på de goda erfarenheterna som Stad och Land-programmet samt erfarenheterna från de människor som under flera år arbetat för en hållbar och konkurrenskraftig landsbygdsutveckling.


Byväg i Balsjö Foto: Agneta Malmström

 

Den 21 april 2015 meddelade Jordbruksverket att URnära inte blir ett leaderområde under programperioden 2014-2020. Detta innebär att det inte kommer att gå att söka stöd via landsbygdsprogrammet till projektaktiviteter. Ytterligare fyra områden i Sverige bortprioriterades av Jordbruksverket. URnära har startat upp ett samarbete med dessa områden för att försöka se om det går att hitta nya kreativa finansieringslösningar för projektaktiviteter.

Läs mera om vad som sker gällande detta: www.urnara.se

 

 

 
 

Kontaktperson: Jenny Stensson