Tillgänglighetsredogörelse

Lyssna

Bjurholms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att bjurholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men webbplatsen görs just nu om från grunden och flyttas till en ny plattform och vi hävdar därför oskäligt betungade som skäl för de delar som inte är tillgängliga idag. Den nya webbplatsen beräknas kunna lanseras under första halvåret 2021.

Otillgängliga delar

• Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
• Det finns videofilmer som inte är textade.
• Det finns flera e-tjänster och system, som du når via bjurholm.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
• Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera problem

Skicka ett e-postmeddelande till kommunen@bjurholm.se där du beskriver problemet.  Om du vill ha svar så skriv också dina kontaktuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern test av webbplatsen.

Kontaktperson: Bibbi Eklund