Karlsbäck 1:80, Karlsbäck f.d. skola

Lyssna

Karlsbäck f.d. skola utgörs av två våningsplan om vardera ca 370 kvm. Vatten och avlopp är ordnat inom byn, Bjurholms net har sin bredbandsnod i fastigheten.

Fastighetsbeteckning: KARLSBÄCK 1:80

Byggnadsår:  1951

Ombyggnad:  Bottenvåningen ombyggd för livsmedelstillverkning 1989, kompletteringar gjorda 1992, tak bytt 2020

Bruksarea:  BRA: 740 kvm

Tomtarea:  ca 9200 kvm

Våningar:  2 st

Grund:  betongsulor under bärande väggar

Ytterväggar:  tegel

Tak:  plåt

Uppvärmning: värmepump och olja

Ventilation:  mekanisk

Säkring:  50 A

Fastighetskarta

Planritning

Kontaktperson: Claudia Wieczorek