Skoterleder

Lyssna

I kommunen finns många mil välpreparerad skoterled.

 Skotekörning i Bjurholm
Foto: Görgen Olovsson

Skoterklubben är aktiv i underhållet av våra leder och vid lederna finns bl.a. stugor och grillplatser. Aktuell information om skoterlederna läggs ut på deras hemsida, där finns även aktuell skoterledskarta.
 
 

Kontaktperson: Örjan Svensson