Företagsamhet & Entreprenörskap i skolan

Lyssna

I ett väl utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv ges såväl lärare som elever en ökad insikt om det lokala näringslivet, arbetsmarknaden och om vilka företag och organisationer som finns i vår kommun, men även förståelse om hur arbetslivet fungerar.

Bjurholm som en del av Umeåregionen, en region som måste präglas av ett entreprenöriellt och kreativt klimat. Därmed blir tillgången på entreprenörer och kompetent arbetskraft är ett av Umeåregionens starkaste konkurrensmedel. Av den anledningen måste kontakten mellan skolan och näringslivet ses som en central utvecklings- och tillväxtfråga för regionen.
 
Syfte
Näringsliv och närsamhälle får genom att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv en förbättrad kunskap om skolan och dess arbete, men även om barns och ungdomars kompetenser och intressen. Elever och lärare får i detta arbete möjligheter att utveckla såväl egna som nya nätverk med det lokala näringslivet och samhället i övrigt.
 
Mål
Att samarbetet mellan olika företag i Bjurholms kommun, organisationer (lokala/regionala) fördjupas och utvecklats till ett naturligt inslag i den ordinarie skolundervisningen.
 
Att samarbetet mellan näringsliv och skola ses som ett "vinn - vinn" koncept, dvs med ett väl utvecklat samarbete ges eleverna möjligheten att få insikt och kunskap i företagandet, hur arbetslivet fungerar och förståelse för värdet av ett brett näringsliv för en kommun. Å andra sidan så skapas förståelse hos närsamhället för de arbetsmetoder som skolan använder sig av och vilka intressen som ungdomarna har.
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att i ett väl utvecklat samarbete på allas villkor finns bara vinnare.
 
 

Kontaktperson: Jenny Stensson