Flyktingmottagning

Bjurholm är en del av Umeåregionen, vi välkomnar nya medborgare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. I Umeåregionen samordnar och samverkar vi. Med målet om ett likvärdigt mottagande utifrån ett medborgarperspektiv.

I Bjurholm har vi närhet till varandra och alla de olika samhällsfunktionerna, du kommer på kort tid att känna dig som en del av vårt samhälle och många kommer att välkomna dig till oss.

Du som kommer hit som nyanländ får ta del av bland annat en kurs i samhällsorientering, svenskutbildning (SFI) och/eller annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Kommunen och Arbetsförmedlingen har ansvaret för åtgärderna.

Nyanlända personer ska erbjudas samhällsservice på motsvarande sätt som alla andra invånare.
För dig som redan bor här och vill veta mer, eller om du har tips idéer om hur vi kan jobba vidare med att välkomna nya Bjurholmsbor så tveka inte att höra av dig, allt för att vi ska lyckas med en bra integration i vår kommun.

Alla människor, oavsett etnisk bakgrund, ska ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Integration handlar ytterst om demokrati och delaktighet och är en viktig framtidsfråga för alla kommuner i Sverige.

Vad betyder begreppen?
Asylsökande
är en utländsk medborgare som efter att ha tagit sig till Sverige ansöker om skydd mot förföljelse. Migrationsverket är ansvariga under asyltiden.
Nyanlända är en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Inom skolan betraktas en elev som nyanländ de första fyra åren i Sverige.

Umeåregionens flyktingmottagning (extern webb, nytt fönster)

Kontaktperson: Monica Jonsson