Valberedning

Lyssna

Valberedningen utses av kommunfullmäktige. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium och valberedning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Ledamöter i valberedningen
 
Ordinarie ledamöter
Kerstin Persson (L) ordförande, kerstin.persson@politiker.bjurholm.se
Linda Berglund (S) vice ordförande, linda.berglund@poltiker.bjurholm.se
 
Ersättare
Jenni Lundberg (C), -
Bengt Olssson (KD), bengt.olsson@politiker.bjurholm.se
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se
Leif Söderström (S), -

Kontaktperson: Ewa Lindqvist