Protokoll/föredragningslistor 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och arbetsutskott

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

Föredragningslista 20-12-14 Protokoll 20-12-14
Föredragningslista 20-10-26 Protokoll 20-10-26
Föredragningslista 20-06-15 Protokoll 20-06-15
Föredragningslista 20-04-20 Protokoll 20-04-20

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 20-11-24 Protokoll 20-11-24
Föredragningslista 20-10-06 Protokoll 20-10-06
Föredragningslista 20-05-26 Protokoll 20-05-26
Föredragningslista 20-03-24 Protokoll 20-03-24

Föredragningslista 20-02-04, öppnas i ny flik, 91 kB

Protokoll 20-02-04, öppnas i ny flik, 193 kB

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista 20-02-25, PDF öppnas i ny flik 7kB

 

Kontaktperson: Karin Gulliksson