Protokoll/föredragningslistor 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och arbetsutskott

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

Föredragningslista 20-12-14, ny flik pdf 106 kB Protokoll 20-12-14, ny flik pdf 333kB
Föredragningslista 20-10-26, ny flik pdf,
23 kB
Protokoll 20-10-26, ny flik pdf 229 kB
Föredragningslista 20-06-15, ny flik pdf, 158 kB Protokoll 20-06-15, ny flik pdf 385 kB

Föredragningslista 20-04-20,

ny flik pdf, 12 kB

Protokoll 20-04-20, ny flik pdf, 380 kB

 

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 20-11-24, ny flik pdf
93 kB
Protokoll 20-11-24, ny flik pdf 349 kB
Föredragningslista 20-10-06, ny flik pdf 92 kB Protokoll 20-10-06, ny flik pdf, 234 kB
Föredragningslista 20-05-26, ny flik pdf 81 kB Protokoll 20-05-26, ny flik pdf, 314 kB
Föredragningslista 20-03-24, ny flik pdf 408 kB Protokoll 20-03-24, ny flik pdf 864 kB

Föredragningslista 20-02-04, ny flik pdf 91 kB

Protokoll 20-02-04, ny flik pdf 193 kB

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista 2020-12-22, ny flik pdf 5 kB Protokoll 2020-12-22, ny flik pdf 11 kB

Föredragningslista 2020-12-01, ny flik pdf 7 kB Protokoll 2020-12-01, ny flik pdf 82 kB

Föredragningslista 2020-11-24, ny flik pdf 7 kB Protokoll 2020-11-24, ny flik pdf 82 kB

Föredragningslista 2020-11-10, ny flik pdf 8 kB Protokoll 2020-11-10, ny flik pdf 693 kB

Föredragningslista 2020-11-03, ny flik pdf 7 kB Protokoll 2020-11-03, ny flik pdf 693 kB

Föredragningslista 2020-10-20, ny flik pdf 5 kB Protokoll 2020-10-20, ny flik pdf 95 kB 

Föredragningslista 2020-10-13, ny flik             Protokoll 2020-10-13, ny flik pdf 1017 kB
pdf 75 kB

Föredragningslista 2020-09-24, ny flik             Protokoll 2020-09-24, ny flik pdf 249 kB
pdf 6 kB

Föredragningslista 2020-09-01, ny flik            Protokoll 2020-09-01, ny flik
pdf 75 kB                                                         pdf 150 kB

 

Föredragningslista 2020-08-18, ny flik pdf 72 kB

Föredragningslista 2020-07-02 ny flik pdf 5 kB

Föredragningslista 2020-06-25, ny flik pdf 5 kB

Föredragningslista 2020-06-16, ny flik pdf 72 kB

Föredragningslista 2020-06-09, ny flik pdf 5 kB

Föredragningslista 2020-06-03, ny flik pdf 5 kB

Föredragningslista 2020-05-18, ny flik pdf, 5 kB

Föredragningslista 2020-05-05, ny flik pdf , 5 kB

Protokoll 2020-08-18, ny flik 146 kB

Protokoll 2020-07-02 ny flik pdf 24 kB

Protokoll 2020-06-25, ny flik pdf 11 kB

Protokoll 2020-06-16, ny flik pdf 169 kB

Protokoll 2020-06-09, ny flik pdf 11 kB 

Protokoll 2020-06-03, ny flik pdf 101kB

Protokoll, 2020-05-18, ny flik pdf 11 kB

Protokoll 2020-05-05, ny flik pdf, 96 kB

 

Föredragningslista 20-03-31, ny flik pdf 5 kB

Föredragningslista 20-02-25, ny flik pdf 7kB 

Protokoll 2020-03-31, ny flik    368 kB

Protokoll 2020-02-25, ny flik pd352 kB

 

 

Kontaktperson: Karin Gulliksson