Synpunkter och klagomål

Lyssna

Inom kultur- och utbildningsnämnden i Bjurholm ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete och ett sätt att bli bättre. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan med den det berör.
 
Om du upplever att det inte löser problemet kan du lämna dina klagomål skriftligt i en särskild e-tjänst.  
Du kan även få en blankett på våra förskolor och skolor.
 
Här kan du hitta e-tjänsten.

Kontaktperson: Pia Bolin