Valnämnd

Lyssna

Valnämnden är ansvarig för allmänna val. Vart fjärde år är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Däremellan är det val vart fjärde år till Europaparlamentet. Nämnden sammanträder bara i samband med val. Valnämnden fattar beslut om t ex. vallokal och vilka röstmottagare som skall tjänstgöra.

Ledamöter i Valnämnden
 
Ordinarie
  
Gunilla Forsberg (KD), ordförande, gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se
Agnetha Ohlsson (S), vice ordförande, -
Per-Arne Åström (C), -
Carina Wennman (S), -
   
Ersättare 
Bengt Sundling (M), bengt.sundling@poltiker.bjurholm.se
Doris Jonsson (L), -
Myrtel Emilsson (S), myrtel.emilsson@politiker.bjurholm.se
Kjell Öberg (S), kjell.oberg@politiker.bjurholm.se 

Kontaktperson: Malin Burström