Miljö- och byggnämnd

Lyssna

Miljö- och byggnämnden svarar för plan-, mätnings- och byggnadsverksamhet, trafiknämndsfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, kalkningsprogrammet samt är kommunens naturvårdsorgan. Nämnden har en viktig roll i samhällsplaneringen.
Miljö- och byggnämnden är en myndighet som är skyldig att tillse att de hundratals lagar som reglerar verksamheten efterlevs. Det sker genom myndighetsbeslut, information och rådgivning, samt inventeringar och kunskapssammanställningar.
Nämnden ska bland annat pröva frågor om bygglov, rivningslov och marklov. Byggherren har ansvaret för att alla nödvändiga tillstånd finns och att gällande regelverk om byggande, miljö m.m. följs medan nämnden har en ren tillsynsfunktion.

Miljö- och byggnämndens sammanträden 2021
(beslut § 51 2020-11-05)
4/3, 6/5, 10/6, 16/9, 4/11.
 
Ledamöter i miljö- och byggnämnden
 
Ordinarie 
Lars Lindqvist (L), ordförande Tel: 070-333 16 26 lars.lindqvist@politiker.bjurholm.se
Kjell Öberg (S), vice ordförande Tel: 070-209 01 26 kjell.oberg@politiker.bjurholm.se
Simon Fransson (M), simon.fransson@politiker.bjurholm.se
Stellan Bahlenberg (C), stellan.bahlenberg@politiker.bjurholm.se
Håkan Holgersson (S), hakan.holgersson@politiker.bjurholm.se
 
Ersättare 
Mattias Sandberg (M), mattias.sandberg@politiker.bjurholm.se
Bengt-Olof Johansson (C), bengt-olof.johansson@politiker.bjurholm.se
Gunilla Forsberg (KD), gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se 
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se 
Erling Sandström (S), erling.sandstrom@politiker.bjurholm.se
  
 

Kontaktperson: Malin Burström